تماس با سار

تلفکس: ۲۲۶۳۱۵۴۱-۰۲۱

۰۲۱-۲۲۶۳۱۵۴۲

۰۲۱-۲۲۶۲۳۷۳۲

پست الکترونیک: info@sardesign.ir

آدرس کارخانه:

جاده آبعلی – شهرک صنعتی خرمدشت – خیابان ششم شرقی – پلاک ۴۲

تلفن: ۷۶۲۱۲۸۸۰-۰۲۱

نمابر : ۷۶۲۱۶۵۰۶- ۰۲۱